Regulamin

Naprawiamy wszystkie rodzaje głośników. HiFi, HiEnd, Estradowe, Samochodowe. Profesjonalna obsługa, Tel. 501 036 107 lub 509 599 592

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego i Platformy e-learningowej firmy Auditorium.pl Niniejszy regulamin określa główne zasady i warunki korzystania z szkoleń e-learningowych udostępnianych na platformie e-learningowej dostępnej w Internecie pod adresem: www.auditorium.pl oraz funkcjonowania sklepu internetowego.

Usługodawca: Właścicielem i administratorem sklepu internetowego i platformy e-learningowej, zwanym dalej Usługodawcą, jest firma Auditorium.pl

Sklep internetowy: Serwis internetowy, znajdujący się pod adresem www.audytorium.pl umożliwiający zakup kursów e-learningowych i produktów dostępnych w sklepie internetowym.

Platforma e-learningowa: Serwis internetowy, umożliwiający dostęp do kursów e-learningowych znajdujący się pod adresem kursy.auditorium.pl

Kurs e-learningowy: Zbiór interaktywnych materiałów edukacyjnych połączonych w jedną, spójną całość, obejmujący określony zakres wiedzy zawarty w opisie kursu, dostępny na platformie e-learningowej.

Klient: Osoba zarejestrowana i posiadająca konto w sklepie internetowym.

Użytkownik: Osoba, która dokonała zakupu dostępu do kursu e-learningowego i posiadająca konto na platformie e-learningowej.

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO I PLATFORMY

1. Do korzystania ze sklepu internetowego i platformy e-learningowej niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu oraz komputera klasy PC bądź urządzenia mobilnego.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z usługi lub jej części, jeżeli Klient lub Użytkownik nie spełnił wymogów technicznych.

3. . W przypadku przerw w działaniu platformy, użytkownik powinien poinformować o tym fakcie usługodawcę w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.

FUNKCJONOWANIE SKLEPU INTERNETOWEGO I PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby sklep internetowy i platforma e-learningowa działały prawidłowo. Ze względu na konieczne prace konserwacyjne i modernizacyjne mogą wystąpić  krótkie przerwy w działaniu o których użytkownicy będą informowani mailowo lub na stronie internetowej Usługodawcy.

ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

1. Użytkownik loguje się do platformy e-learningowej, na której zamieszczony jest kurs e-learningowy korzystając z loginu i hasła otrzymanego po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawierającego dane osobowe.

2. Użytkownik ma dostęp do zakupionego kursu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

3. Niedozwolone jest udostępnianie posiadanego konta osobom trzecim.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo cofnięcia przydzielonego loginu i hasła do platformy e-learningowej, bez zwrotu opłaty Użytkownikowi, który nie stosuje się do regulaminu lub łamie prawo.

5. Do kursu e-learningowego Użytkownik otrzymuje dostęp na 90 dni z możliwością wydłużenia za dodatkową opłatą ustalaną indywidualnie w wyjątkowych sytuacjach.

1. Materiały opublikowane przez Usługodawcę są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami).

2. Materiały zawarte w kursach, szkoleniach i warsztatach (teksty, obrazki, zdjęcia, nagrania lektora) mogą być wykorzystywane jedynie przez osobę posiadającą opłacony dostęp do nich. Załączniki w postaci dokumentów w formacie PDF lub obrazków Użytkownik możne drukować i kopiować na użytek osobisty, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.

OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

1.Usługodawca – Auditorium.pl ,uznaje prawo Użytkowników do ochrony prywatności oraz danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca .

3. Dane Użytkowników gromadzone i przetwarzane są zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r, nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

1. Zakup produktu od Auditorium.pl jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie regulaminu Usługodawca będzie informować w sklepie internetowym oraz na platformie e-learningowej lub Użytkownicy otrzymają informacje mailowo.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz ustaw szczegółowych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

×